Viete si ma najať nielen na programovanie. Dokážem pre vašu firmu urobiť aj školenie alebo workshop a odovzdať vám tak časť mojich znalostí a skúseností.

V ponuke nižšie vidíte zatiaľ iba jeden workshop, ale viem vám ponúknuť aj školenia alebo workshopy o testovaní, Dependency Injection, Symfony frameworku, jednotlivých Symfony komponentoch alebo refaktoringu legacy kódu.

Ponuka školení:

Séria workshopov o SOLID architektúre v PHP

SOLID princípy predstavujú základ dobrého softvérového návrhu, udržiavateľného a rozširovateľného kódu a mal by ich teda poznať každý programátor. Ich dodržiavanie pomôže udržať váš kód čistý a ľahko upravovateľný.

Pre koho je kurz určený

Jedná sa o kurz určený pre všetkých, ktorí chcú vyvíjať dobre udržiavateľný, ľahko rozširovateľný a otestovateľný kód. Primárne je zameraný na celé programátorské tímy vo firme, ale je možné ho urobiť aj ako individuálny kurz pre jednotlivca.

Veľmi vhodné pre:

  • tímy, ktoré pracujú s legacy kódom a nevedia, ako ho zlepšiť
  • pre každého programátora, ktorý SOLID nepozná
  • junior programátorov

Rozvrhnutie

Nejedná sa o samostatný kurz, ale o päť menších kurzov, z ktorých každý má za cieľ predstaviť jeden z piatich SOLID princípov. Každý kurz trvá zhruba dve až tri hodiny, prípadne viac. Dĺžka závisí aj od počtu účastníkov a ich zvedavosti.

Podľa mňa je ideálny spôsob absolvovania týchto kurzov po jednom a vždy s niekoľkodňovou prestávkou, aby absolventi mali čas vstrebať znalosti o jednom princípe a začať nad ním premýšľať vo svojej každodennej práci skôr, než sa vrhnú na ďalší princíp.

Nakoľko jednotlivé kurzy trvajú iba asi tri hodiny, tak je možné to urobiť aj ako večerný kurz počas pracovného týždňa.

Pokiaľ Vám to vyhovuje viac, je možné kurzy absolvovať v plnom rozsahu aj počas troch dní a to tak, že dvakrát by sme prebrali po dva princípy za deň a v tretí deň iba jeden princíp.

Kde a kedy sa kurzy budú konať

Kurzy sa budú konať v priestoroch Vašej firmy, v termíne a čase, ktorý si dohodneme.

Predpoklady

Keďže kurz je formou workshopu a všetci budeme programovať, tak každý účastník by mal mať so sebou počítač a na ňom nainštalované PHP, GIT, Composer a nejaký svoj obľúbený programátorský editor alebo IDE. Bolo by vhodné, aby v miestnosti bol k dispozícii projektor alebo väčší monitor, aby všetci videli na sprievodnú prezentáciu.

Workshopy nie sú vhodné pre začiatočníkov. Účastníci by mali byť zbehlí v programovaní a mali by ovládať PHP.

Cena

Keďže cenu určujem podľa počtu účastníkov a jedná sa o sériu piatich workshopov, kde na každom môže byť iný počet účastníkov, tak ich účtujem samostatne. Maximálny počet účastníkov je 20, viac nie je možné plnohodnotne zvládnuť.

* Cena za celý kurz predpokladá, že sa nezmení počet účastníkov medzi workshopmi
Počet účastníkov Cena za jeden workshop Celý kurz*
1 - 5 300 € 1 500 €
6 - 10 350 € 1 750 €
11 - 15 400 € 2 000 €
16 - 20 450 € 2 250 €

Ceny platia iba v prípade, že školenie sa má konať v Bratislave. Pokiaľ chcete školenie mimo Bratislavy, vieme sa dohodnúť, ale cena bude vyššia.